XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS

Featured
 • Featured
 • Accessories
 • Furniture
Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B
Close

Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B

21,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Trang bị 1 Boiler và 2 Thermo block.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121
Close

Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121

39,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Tăng tốc phục vụ với 2 boiler.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS SIMPLE

shirt-tab Fashion
Featured
 • Featured
 • Man
 • Woman
Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B
Close

Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B

21,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Trang bị 1 Boiler và 2 Thermo block.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121
Close

Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121

39,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Tăng tốc phục vụ với 2 boiler.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS ALTERNATIVE

Fashion
Featured
 • Featured
 • Man
 • Woman
Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B
Close

Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B

21,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Trang bị 1 Boiler và 2 Thermo block.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121
Close

Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121

39,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Tăng tốc phục vụ với 2 boiler.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS ARROWS PAGINATION

shirt-tab Electronics
Featured
 • Featured
 • Mobile
 • Smartwatches
Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121
Close

Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121

39,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Tăng tốc phục vụ với 2 boiler.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B
Close

Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B

21,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Trang bị 1 Boiler và 2 Thermo block.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS WITH ICONS

Furniture
 • Furniture
 • Lighting
 • Accessories
 • Clocks
 • Cooking
Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B
Close

Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B

21,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Trang bị 1 Boiler và 2 Thermo block.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121
Close

Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121

39,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Tăng tốc phục vụ với 2 boiler.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS LOAD MORE PAGINATION

Featured
 • Featured
 • Lighting
 • Accessories
Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B
Close

Máy pha café đa dụng dành cho quán vừa và nhỏ Crema 32B

21,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Trang bị 1 Boiler và 2 Thermo block.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121
Close

Máy pha café cao cấp dành cho quán Crema 3121

39,000,000
 • Giải pháp tối ưu dành cho quán café vừa và nhỏ.
 • Luôn kiểm soát chất lượng và nguyên liệu.
 • Tăng tốc phục vụ với 2 boiler.
 • Tạo nhiều loại cafe khác nhau.
 • Bảo hành 1 năm.
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS CAROUSEL

Featured
 • Featured
 • Cooking
 • Furniture